Σας καλωσορίζω σε ένα Φωτογραφικό Ιστολόγιο που είναι αφιερωμένο σε όλους όσους βρίσκονται πίσω από τις φωτογραφικές μηχανές. Παρακάτω παρουσιάζονται με τυχαία σειρά φίλοι και γνωστοί φωτογράφοι που μπήκαν για λίγο μπροστά από τον φωτογραφικό μου φακό.

I welcome you to a Photo blog that is dedicated to all people behind photographic cameras. Below are presented in random order, friends and fellow photographers that happened to be in front of my camera lenses

Katsakos Andreas

Larissa, 06/05/2008

Sampris Kostas

No comments: